Real time web analytics, Heat map tracking

 1.   Wat gebeurt er met mijn bijdrage aan de Stichting Roemeense Kinderhulp?
 2.   Hoeveel van het opgehaalde geld gaat naar de gezinnen of een bepaald project?
 3.   Is de Stichting Roemeense Kinderhulp in het bezit van het CBF-keurmerk; wat betekent dit?
 4.   Hoe weet ik dat de Stichting Roemeense Kinderhulp het ingezamelde geld goed besteedt?
 5.   Wat betekent het als ik donateur wordt?
 6.   Hoe kan ik donateur worden?
 7.   Hoe kan ik mijn machtiging stopzetten?
 8.   Kan ik naast mijn vaste donatie extra geld doneren aan het Familiekindertehuis?
 9.   Wat verdienen de medewerkers van de Stichting Roemeense Kinderhulp?
 10.   Worden er veel kosten gemaakt om vanuit Nederland naar Roemenië te reizen?

1.  Wat gebeurt er met mijn bijdrage aan de Stichting Roemeense Kinderhulp?

Dit hangt in principe af van uw donatie/donateurschap. Het is afhankelijk van het bestemmingsdoel van het geld. Enerzijds ontvangen wij giften - bijvoorbeeld van onze donateurs die het Familiekindertehuis willen steunen - of giften die bestemd zijn voor specifieke projecten. Deze giften, die wij 'gelabeld' noemen, worden door ons voor 100% doorbetaald ten gunste van het desbetreffende project. Anderzijds krijgen wij giften die niet voor een specifiek project zijn bestemd. Deze 'ongelabelde' giften stellen ons in staat onze doelstellingen te realiseren.

    Klik hier voor overzicht "Uitgaven"

naar begin
 
2.  Hoeveel van het opgehaalde geld gaat naar de gezinnen of een bepaald project?

Doordat de Stichting Roemeense Kinderhulp alleen maar met vrijwilligers werkt wordt 94% van alle ingezamelde gelden besteed aan de projecten. In het financieel overzicht is een verdeling van de sponsorgelden te vinden naar inzicht van de verschillende ondersteunde projecten.

naar begin
 
3.  Is de Stichting Roemeense Kinderhulp in het bezit van het CBF-keurmerk; wat betekent dit?

Het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) is een keurmerk dat met name door grote nationale fondsen wervende instanties wordt gevoerd. Kleinere lokale organisaties, zoals de Stichting Roemeense Kinderhulp, vildoen niet aan de gestelde criteria en kunnen dan ook niet in aanmerking komen voor een dergelijk keurmerk. Naast  het feit dat het keurmerk door vooraanstaande fondsenwervende  instanties momenteel ter discussie staat vanwege het feit dat zij hooguit controleert op de mate van 'eigen kosten ' in verhouding tot "inkomsten" en geen controle wordt uitgevoerd op de werkelijke besteding van de sponsorgelden, is een lidmaatschap een zeer grote jaarlijks terugkerende kostenpost.
Het bestuur heeft daarom besloten een dergelijke kostenfactor niet te dragen en gebruik te maken van ambassadeurs die met eigen ogen hebben gezien en weten dat de sponsorgelden goed en volledig worden besteed aan de doelstellingen van de Stichting. Ook de samenstelling van de Commissie van aanbeveling, moet dit vertrouwen verstevigen.

Wel deponeren wij voor geïnteresseerden elk jaar onze jaarcijfers bij het CBF, zodat wij bij navraag deze wel kunnen worden opgevraagd en eventueel kunnen worden ingezien.

naar begin
 
4.  Hoe weet ik dat de Stichting Roemeense Kinderhulp het ingezamelde geld goed besteedt?

Het ingezamelde geld stelt ons in staat om bij te dragen aan verbetering van de leefomstandigheden van de inwoners van Sovata en een blijvende verzorging van de kinderen in het Familie Kindertehuis. Daarnaast worden faciliteiten als scholen en medische en sociale centra ondersteund. Al deze bestedingen, ingezamelde gelden en andere uitgaven worden opgenomen in onze jaarcijfers. Via onze 'Nieuwsbrief' sturen wij aan onze donateurs jaarlijks een verkort financieel jaarverslag. En iedereen die geïnteresseerd is in onze financiële verantwoording kan ons volledige. Voor vragen over onze financiën kunt u altijd contact opnemen met het bestuur.

naar begin
 
5.  Wat betekent het als ik donateur wordt?

La u donateur bent van de Stichting Roemeense Kinderhulp, draagt u op een zeer concrete wijze bij aan de opvang van kinderen die er helemaal alleen voor staan. U maakt het mogelijk dat de Stichting Roemeense Kinderhulp de kinderen goed kan blijven opvangen en dat we hen kunnen voorzien in zowel hun dagelijkse behoeften zoals eten en kleding, opvoeding, onderwijs en begeleiding. U bent als donateur automatisch Vriend van de Stichting Roemeense Kinderhulp en ontvangt regelmatig nieuws over onze organisatie. Daarnaast steunt u lokale projecten in Roemenie en de jaarlijkse kindervakantie voor kansarme kinderen.

naar begin
 
6.  Hoe kan ik donateur worden?

Via een machtigingsformulier dat u op deze website kan worden gedownload. U kunt zich opgeven als algemeen donateur van de Stichting of als specifieke donateur voor het Familiekindertehuis. Voor meer informatie kunt u onze penningmeester benaderen via zijn emailadres of telefonisch 030 - 6889140.

naar begin
 
7.  Hoe kan ik mijn machtiging stopzetten?

U kunt op elk moment uw machtiging stopzetten door een brief of email te sturen.
Wij besteden uiteraard de u uiterste zorg aan de financiële incasso. Desondanks zou het kunnen voorkomen dat er een fout is gemaakt en u het niet eens bent met een incasso. In dat geval kunt deze via uw bank eenvoudig laten terugstorten. Uiteraard kunt u ook bellen of mailen met onze penningmeester. (mail of 030 - 6889140).

naar begin

 
8.  Kan ik naast mijn vaste donatie extra geld doneren aan het Familiekindertehuis?

 

 U kunt altijd een extra donatie doen, zoveel en zo vaak en wanneer u zelf wilt. Is uw donatie bestemd voor het Familiekindertehuis dan kunt u hiervoor de special bankrekening 16.92.29.629 gebruiken.
Wilt u een donatie voor een ander project bestemmen dan kunt u gebruik maken van de algemene rekening 15.92.84.600 onder vermelding van het project.

naar begin

 
9.  Wat verdienen de medewerkers van de Stichting Roemeense Kinderhulp?

In Nederland werkt de Stichting Roemeense Kinderhulp uitsluitend met vrijwilligers. Zowel het bestuur als ook de medewerkers ontvangen hiervoor geen vergoedingen.
In Roemenie bestaat de Stichting uit 5 medewerkers die de dagelijkse gang van zaken uitvoeren. Hierbij zijn ook de Familiekindertehuis-ouders. Zij ontvangen een kleine vergoeding voor hun werkzaamheden binnen het Familiekindertehuis.
De overige medewerkers worden uiteraard eerlijk, naar Roemeense maatstaven, beloond voor hun inzet. Maandelijks wordt aan deze kostencategorie minder dan € 1000.= besteed.

naar begin

 
10  Worden er veel kosten gemaakt om vanuit Nederland naar Roemenie te reizen?

De reizen die gemaakt worden door de mensen die voor de Stichting naar Sovata gaan, worden voor een groot deel gesponsord, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen door bedrijven van een auto.
Daarnaast worden door de vrijwilligers die voor de Stichting in Roemenie zijn, zelf hun reis- en verblijfkosten betaald.

naar begin

 

 1. Kan ik zelf mijn kind kiezen dat ik wil steunen?
 2. Hoeveel vaste donateurs heeft een kind?
 3. Wat gebeurt er met mijn bijdrage?
 4. Kan ik goederen naar het Familiekindertehuis versturen?
 5. Waar heeft de Stichting Roemeense Kinderhulp het meeste aan?
 6. Wat is de tijdsduur van mijn donateurschap?
 7. Hoe kan ik mijn donateurschap opzeggen?

 
1.  Kan ik zelf mijn kind kiezen dat ik wil steunen?

Nee, om geen onderscheid te maken tussen de kinderen, worden de gezinnen als een eenheid gezien. Als donateur steunt u dus het project Tinkerbell als geheel. Uiteraard informeren wij u wel over de vorderingen van de verschillende kinderen.

naar begin

 
2.  Hoeveel vaste donateurs heeft een gezin nodig?

Om er voor te zorgen dat alle vaste kosten (kleding, eten, onderwijs, medische zorg, vrije tijd activiteiten, medewerkers bijdragen, etc.) worden gedekt, heeft een gezin gemiddeld 800 vaste donateurs nodig. Doordat er meerde vaste donateurs zijn, kunnen we lange termijn steun geven aan de kinderen in het familiekindertehuis. Wel moeten we er rekening mee houden dat een donateur op elk moment zijn donateurschap kan opzeggen.

naar begin
 
3.  Wat gebeurt er met mijn bijdrage?

Het is mogelijk de gezinnen in Tinkerbell brieven of kaarten te sturen. De kinderen zullen blij zijn met kaarten uit Nederland. Het is niet mogelijk met een specifiek kind te corresponderen, maar u kunt uiteraard wel kaarten sturen aan de gezinnen en alle kinderen in het geheel. Wij zorgen er samen met onze zusterorganisatie voor dat uw post goed terecht komt. Het beantwoorden hiervan zal voor de ouders een extra belasting geven. Vaak zal het dan ook niet lukken. Sowieso houden we u op de hoogte van de activiteiten en ontwikkelingen in en rond het familiekindertehuis.

naar begin
 
4.  Kan ik goederen naar het Familiekindertehuis versturen?

Nee, goed bruikbare gesponsorde goederen versturen wij naar het familiekindertehuis met het jaarlijkse hulpgoederentransport in november. Daarnaast willen wij de lokale economie zoveel mogelijk steunen door de benodigdheden voor het Familiekindertehuis ter plaatse aan te schaffen. Wel kunt u via onze november actie anderen gezinnen in Sovata steunen met hulpgoederen in de winterperiode.

naar begin
 
5.  Waar heeft de Stichting Roemeense Kinderhulp de meeste behoefte aan?

Donateurs en ambassadeurs om de ondersteuning van de kinderen in Tinkerbell verder te waarborgen en meer kinderen te kunnen opnemen.

naar begin
 
6.  Wat is de tijdsduur van mijn donateurschap?

Wij hopen dat uw donateurschap voor langere tijd aangaat. Op die manier draag u namelijk bij aan ons structurele werk en zijn wij zeker van uw continue steun. Mocht u echter besluiten om het op te zeggen , dan kunt u dit op ieder gewenst moment doen.

naar begin
 
7.  Hoe kan ik mijn donateurschap opzeggen?

U kunt uw donateurschap per mail opzeggen. We willen graag weten wat de reden van uw opzegging is, omdat we hiervan kunnen leren.

naar begin

 

 1. Wat is de Stichting Roemeense Kinderhulp?
 2. Hoe en wanneer is de Stichting Roemeense Kinderhulp opgericht?
 3. Waar is de Stichting Roemeense Kinderhulp actief?
 4. Wat doet de Stichting Roemeense Kinderhulp?
 5. Wat doet de lokale Stichting 'Pro Sovata' ?
 6. Werkt de Stichting Roemeense Kinderhulp samen met andere organisaties?
 7.  Wie zijn de ambassadeurs en wat doen ze? 

 

1.  Wat is de Stichting Roemeense Kinderhulp?

De Stichting Roemeense Kinderhulp is een niet-overheidsgebonden particuliere hulporganisatie die zich sinds 1990 inzet voor de inwoners van het plaatsje Sovata, Roemenië en sinds 2001 voor de opvang van achtergelaten- en/of weeskinderen, ongeacht geloof of huidskleur.
De kernactiviteit van onze stichting is het bieden van structurele hulp. Er is een groot aantal ondersteunende faciliteiten en programma's die we uitvoeren. Deze faciliteiten zijn gericht op kinderen en jongeren, en uiteraard niet alleen voor 'onze eigen' kinderen, maar ook voor de kinderen uit de nabije omgeving. Deze ondersteuning wordt vooral, maar niet uitsluitend, gegeven via basisscholen, kleuterscholen, peuterspeelklasjes, sociale centra en medische centra.

In de periode 2000 - 2003 hebben wij de bouw van een familiehuis gerealiseerd. Hiermee kunnen we 20 kinderen een nieuw thuis geven. We doen dit op onze eigen unieke manier; door deze kinderen in een gezinssituatie op te laten groeien met een vader, moeder, broertjes en zusjes.

Wij kunnen niet zonder de financiële steun van donateurs, bedrijven, stichtingen en verenigingen en de inzet van heel veel vrijwilligers. Een donateur kan bepalen welke van onze projecten worden ondersteund.

    Klik hier voor meer informatie over onze projecten
    Klik hier voor meer informatie over het functioneren van ons Familiekindertehuis

    Klik hier voor meer informatie over hoe u ons kunt steunen
    Klik hier voor mogelijkheden ter ondersteuning

naar begin
 

2.  Hoe en wanneer is de Stichting Roemeense Kinderhulp op gericht?

De Stichting is opgericht in 1990 direct na de revolutie in Roemenië. Een kleine groep vrijwilligers in IJsselstein heeft het initiatief opgepakt om de Roemeense bevolking en met name de kinderen te gaan helpen, toen de eerste schrijnende beelden vanuit Roemenië onze huiskamers inkwamen.

In eerste instantie is de Stichting begonnen om kansarme Roemeense kinderen een onbezorgde vakantie te geven in gastgezinnen in Nederland. Vanuit het grote succes en het enthousiasme van de gastouders is een hulpgoederentransport ontstaan waarmee de gastouders pakketten stuurden naar 'hun' vakantiekinderen. In het begin zijn die uitsluitend aan de vakantiekinderen gestuurd, maar al snel werden andere hulpbehoevende Roemeense gezinnen hierin betrokken. Zo is het transport, dat begon met 80 pakketten, uitgegroeid tot een jaarlijks evenement waarbij 3 vrachtwagens en ruim 2300 pakketten hun weg vinden naar Roemenië.
Het transport heeft ons een grote bekendheid gegeven, waardoor sponsors gelde aanboden om lokale projecten op te starten. Zo zijn in de loop der jaren talrijke projecten gerealiseerd, variërend van een kleine verbouwing in een kleuterschool,  tot de realisatie van een complete gymzaal, de installatie van een cv-installatie in de grootste school van Sovata en een renovatie van een gezondheidscentrum.

   Klik hier voor meer informatie over de kindervakanties
   Klik hier voor meer informatie over het hulpgoederentransport
   Klik hier voor meer informatie over het familiekindertehuis Tinkerbell

naar begin
 
3.  Waar is de Stichting Roemeense Kinderhulp actief?

De activiteiten van de Stichting Roemeense Kinderhulp concentreren zich met name in en rond de plaats Sovata, gelegen in het Hongaars sprekende deel van Transylvanië in Roemenië.

Klik hier voor meer informatie over Sovata

naar begin
 
4.  Wat doet de Stichting Roemeense Kinderhulp?

 

 • Jaarlijks wordt in de zomer een groep van 42 arme, kansloze kinderen naar Nederland gehaald om hier 3 weken lang van een heerlijke onbezorgde vakantie te genieten in gastgezinnen.
 • We gaan in november met 3 vrachtwagens met hulpgoederen naar Sovata.
 • De realisatie en exploitatie van het Tinkerbell familietehuis project
 • Voor het bij elkaar brengen van de nodige gelden, wordt jaarlijks een Fancy Fair/Rommelmarkt georganiseerd, houden wij een collecte in diverse gemeenten en staan wij op verschillende markten  en braderieën voor bovengenoemde projecten.

naar begin

5.  Wat doet de lokale Stichting 'Pro Sovata"

Vanuit de Stichting Roemeense Kinderhulp in Nederland wordt de  zusterorganisatie Pro Sovata aangestuurd. In Nederland worden de geldstromen gecoördineerd en de voorzitter van de Nederlandse Stichting is tevens voorzitter van de Roemeense Stichting. De bestuursleden van Pro Sovata hebben de dagelijkse leiding  over het functioneren van de projecten in Roemenië.

naar begin
 
6.  Werkt de Stichting Roemeense Kinderhulp samen met andere organisaties?

De Stichting Roemeense Kinderhulp is een zelfstandige stichting en werkt niet samen met andere stichtingen. Wel worden ervaringen en hulpgoederen uitgewisseld met ander Roemeense hulporganisaties om zodoende elkaar tegemoet te komen in bepaalde behoeften.

naar begin
 
7  Wie zijn ambassadeurs en wat doen ze?

De ambassadeurs zijn mensen die al vele jaren met ons werk bekend zijn en daarmede vertrouwen hebben gekregen in de activiteiten. De Stichting Roemeense Kinderhulp werkt uitsluitend met vrijwilligers en kan bouwen op een vaste kern van ongeveer 80 vrijwilligers. Zij zetten zich op verschillenden manieren belangeloos en vol enthousiasme in om onze naamsbekendheid te vergroten. Daarnaast is er een Comité van aanbeveling van o.a. prominente IJsselsteiners die de Stichting Roemeense Kinderhulp aanbevelen.

naar begin

 

 1. Wat maakt de Stichting Roemeense Kinderhulp anders?
 2. Wat is het Familiekindertehuis, hoe ziet dat eruit en hoeveel kinderen wonen er?
 3. Tot welke leeftijd blijven de kinderen in een familie?
 4. Hoe komen kinderen in het Familiekindertehuis terecht en wie bepaalt dat?
 5. Welke kinderen komen in aanmerking voor een plaatsing?
 6. Met welk geloof worden de kinderen opgevoed?
 7. Kan ik een familiekindertehuis bezoeken?
 8. Hoe wordt je familiekindertehuis ouders?
 9. Kan ik met een kind corresponderen?
 10. Wat doet de Stichting om de integratie met de buitenwereld te bevorderen?
 11. Zijn er ook gehandicapte kinderen in het Familiekindertehuis?
 12. Kan ik werken, vrijwilligerswerk doen of stage lopen in het Familiekindertehuis?

 
1.  Wat maakt de Stichting Roemeense Kinderhulp anders?

De Stichting Roemeense Kinderhulp onderscheidt zich van anderen organisaties doordat ze zich richt op de structurele opvang van kinderen die in de samenleving het meest weerloos zijn en niemand meer hebben: achtergelaten kinderen. De Stichting Roemeense Kinderhulp biedt lange termijn opvang voor deze kinderen in de vorm van een gezinssituatie, met liefdevolle zorg en geborgenheid van een vader , moeder, broertjes en zusjes.

De basisfilosofie van de Stichting Roemeense Kinderhulp is dat ieder kind recht heeft op een thuis, een gezin. Kortom: op een goede en veilige  basis. De Stichting Roemeense Kinderhulp zorgt ervoor dat kinderen die er helemaal alleen voor staan, kunnen opgroeien in een gezin. Met de liefdevolle zorg van een moeder en een vader wordt een kind opgevangen samen met acht tot tien lotgenootjes. Samen groeien zij op al s broertjes en zusjes. Op deze manier hebben de kinderen voor de rest van hun leven een liefdevolle thuisbasis.
De kinderen groeien op in hun eigen land en cultuur en hebben uitzicht op een normale, gelukkige toekomst. En net als in een 'echt' gezin zullen deze kinderen, ook als ze het huis uit zijn, welkom zijn bij hun ouders, broertjes en zusjes. Deze unieke en betrouwbare werkwijze geeft kinderen een persoonlijk opvoeding, een goede verzorging en een degelijk opleiding. Het is bovenal een duurzame vorm van kinderhulp waarbij kinderen volledig worden begeleid zodat ze als zelfstandige volwassenen in de maatschappij kunnen staan.


 
2. Wat is het familiekindertehuis, hoe ziet dat eruit en hoeveel kinderen wonen er?

Het Familiekindertehuis bestaat uit 2 gezinshuizen waar de ouders met hun kinderen wonen. Ieder gezin bestaat uit een vader , moeder en maximaal 10 kinderen.
Het allesomvattende project rond het Familiekindertehuis heeft de naam Tinkerbell gekregen, en bestaat niet alleen uit de gezinshuizen. Tinkerbell omvat momenteel (2007) een speeltuin, een voetbalplaats, een aantal landbouwkassen, grasland, een boomgaard in wording en een dierenverblijf. Dit alles staar de gezinnen van Tinkerbell ten dienste om zoveel mogelijk in de eigen behoeften te voorzien.

Klik hier voor meer informatie

naar begin
 
3. Tot welke leeftijd blijven de kinderen in een familie?

Er is geen leeftijdsgrens. Gewoonlijk blijven kinderen toevertrouwd aan de zorg van het Familiekindertehuis tot zij in staat zijn voor zichzelf te zorgen. Dat wil zeggen: totdat zij hun opleiding hebben afgerond en een baan hebben gevonden of in sommige gevallen tot zij gaan trouwen. Dit zal per kind verschillend zijn. Sommige kinderen zijn er op hun zestiende klaar voor om op eigen benen te staan, anderen pas op hun twintigste. Evenals in een normaal gezin, het blijft hun ouderlijk huis.

naar begin
 
4. Hoe komen kinderen in het Familiekindertehuis terecht en wie bepaalt dit?

De Stichting Roemeense Kinderhulp werkt samen met de lokale kinderbescherming. Deze instantie neemt ook de uiteindelijke beslissing over welke kinderen aan onze zorg worden toevertrouwd. Het kan ook voorkomen dat particulieren horen over het werk van de Stichting Roemeense Kinderhulp en besluiten een verzoek bij ons in te  dienen voor toelating van kinderen die er alleen voor staan en die zij niet kunnen helpen. Helaas komt het nog steeds voor dat kinderen te vondeling worden gelegd.
De criteria voor het toelaten van kinderen worden vastgesteld door de kinderbescherming, overeenkomstig de richtlijnen van Pro Sovata en met aandacht voor de sociale, economische en wettelijke omstandigheden. De beslissing voor toelating tot het Familiekindertehuis wordt gemaakt door een commissie die bestaat uit de kinderbescherming, het bestuur van de Stichting, een sociaal werker en de ouders van het gezin waar het kind wordt geplaatst. De afkomst en de huidige leefomstandigheden worden meegenomen bij het bepalen of het Familiekindertehuis de beste oplossing voor het kind is. De commissie zorgt er ook voor dat het kind alle benodigde documenten heeft en dat alle wettelijke verplichtingen worden vervuld.

Klik hier voor foto's van verwaarloosde/achtergelaten kinderen.

naar begin
 
5. Welke kinderen komen in aanmerking voor een plaatsing?

In principe komen alle kinderen die er alleen voor staan en niemand hebben die voor ze kan zorgen in aanmerking om in het Familiekindertehuis te komen wonen. De meest voorkomende oorzaak is : Verwaarlozing en verlating door de ouders.
Dit zijn de zogenoemde 'sociale weeskinderen', waarbij de vader en de moeder niet . Zo kan het voorkomen dat de vader en de moeder beiden niet in staat zijn om voor hun kinderen te zorgen en dat er geen naaste familie is om de kinderen goed op te vangen.

Klik hier voor foto's met voorbeelden van deze situaties.

naar begin
 
6. Met welk geloof worden de kinderen opgevoed?

De Stichting Roemeense Kinderhulp is niet gebonden aan een specifiek geloof en kinderen worden dan ook ongeacht hun religie door ons opgevangen. Elk kind in het Familiekindertehuis wordt opgevoed met het geloof van zijn of haar ouders. Als het geloof van de ouders niet bekend is, wordt het kind opgevoed met de religie van de kindertehuis ouders.

Klik hier voor foto's van doopdienst

naar begin
 
7. Kan ik het Familiekindertehuis bezoeken?

Het kan, maar we willen we dit niet stimuleren. Wij proberen van het Familiekindertehuis namelijk een zo normaal mogelijke leefgemeenschap te maken en de kinderen een stabiel en ongestoord leven te bieden. Dit is niet goed mogelijk als zij vaak worden bezocht door donateurs.

Als u Sovata en Tinkerbell wilt gaan bezoeken, willen wij uw bezoek aankondigen, zodat gezinnen kunnen aangeven wanneer uw bezoek gelegen komt. Wij vinden het belangrijk om de privacy van de mensen in het familiekindertehuis te respecteren. Het is niet de bedoeling dat er onverwacht bezoek op de stoep staat. Wij verzoeken u daarom vooraf contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag verder en geven u alle benodigde informatie.

naar begin
 
8. Hoe wordt je familiekindertehuis ouders?

De ouders worden via een selectieprocedure geworven. Zij zijn altijd afkomstig uit Roemenie. De taak van de ouders is zwaar. Zij zijn heel belangrijk voor de kinderen en vormen de spil  van het gezin.
Om toekomstige ouders goed voor te bereiden op hun taak, volgen zij een intensieve theoretische en praktische cursus, worden zij psychologisch getest en is er een intensieve begeleiding.

naar begin
 
9  Kan ik met een kind corresponderen?

Het is mogelijk de gezinnen in Tinkerbell een kaartje te sturen. Het is niet gewenst met één specifiek kind te corresponderen, maar u kunt uiteraard wel kaarten sturen aan de gezinnen en alle kinderen in het geheel. De kinderen zullen blij zijn met de kaarten uit Nederland.
Wij zorgen er samen met onze zusterorganisatie voor dat uw post goed terecht komt. Het beantwoorden hiervan zal voor de ouders een extra belasting geven. Het zal het dan ook niet in alle gevallen lukken. Sowieso houden we u op de hoogte van de activiteiten en ontwikkelingen in en rond het familiekindertehuis via onze Tinkerbell's Post.

naar begin
 
10. Wat doet de Stichting Roemeense Kinderhulp om de integratie met de buitenwereld te bevorderen?

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen niet alleen goed met elkaar omgaan, maar ook met andere kinderen uit Sovata. Tinkerbell is gelegen in de directe nabijheid van een school. Doordat onze voorzieningen ook toegankelijk zijn voor kinderen en ouders uit de omgeving, en onze kinderen de lokale scholen bezoeken, ontmoeten onze kinderen ook de kinderen die in Sovata wonen. Vooral de speeltuin is een vaak bezochte plaats. Met diverse projecten en activiteiten probeert Tinkerbell ook de lokale gemeenschap te betrekken bij het Familiekindertehuis. Op deze manier kunnen ook andere kinderen profiteren van de hulp die de Tinkerbell kinderen krijgen. Het Familiekindertehuis raakt daardoor niet geïsoleerd van de  omgeving, maar draagt bij aan een goede integratie.

naar begin
 
11.  Zijn er ook gehandicapte kinderen in het Familiekindertehuis?

In de meeste landen, waaronder Roemenië, worden gehandicapte kinderen nog steeds niet geaccepteerd en meestal heel slecht behandeld.
Deze kinderen hebben speciale verzorging nodig en hiervoor opgeleide ouders. Het familiekindertehuis is niet in staat de noodzakelijke begeleiding en verzorging te garanderen. Kinderen met een ernstige handicap kunnen beter opgroeien in alternatieve faciliteiten buiten het Familiekindertehuis waar de speciale verzorging gegarandeerd kan worden..

naar begin
 
12. Kan ik werken, vrijwilligerswerk doen of stage lopen in het Familiekindertehuis?

Nee, in principe kan dit niet. Ons beleid is dat kinderen worden verzorgd en opgevoed temidden van mensen met dezelfde culturele achtergrond. Ook vinden wij het belangrijk dat mensen uit de omgeving daar kunnen werken omdat dit de werkgelegenheid ter plaatse stimuleert. Bovendien geven wij er de voorkeur aan dat de mensen die werkzaam zijn in het huis dit voor vele jaren zullen doen. Op die manier krijgen de kinderen een stabiele en veilige leefomgeving en hoeven ze niet steeds aan nieuwe mensen te wennen.

naar begin