Real time web analytics, Heat map tracking

06 pompoen
Het weer zat afgelopen jaar (2006) totaal niet mee. Het zag er naar uit dat dit jaar de familie Bootsma het werk voor niets zou hebben gedaan. Elk jaar nog besteden zij zeer veel tijd aan hun hobby, namelijk het verbouwen van pompoenen. Met name in de afgelopen jaren hebben zij een reputatie opgebouwd door hun exotische soorten en bijzondere  vormen. Maar afgelopen jaar zag het er niet best uit. Toen zij echter de opbrengst aan ons kwamen aanbieden, waren wij uitermate verrast door het geweldige resultaat: ruim € 3500 konden zij als donatie overhandigen!

Ondanks dat de oogst minder was dan in voorgaande jaren hebben zij als familie toch kans gezien voor deze geweldige verrassing te zorgen. Mede namens de familie Bootsma willen wij iedereen die hieraan een steentje heeft bijgedragen heel hartelijk bedanken.