Real time web analytics, Heat map tracking


De Stichting Roemeense Kinderhulp is een niet-gesubsidieerde organisatie en werkt uitsluitend met vrijwilligers.
Om ons werk te kunnen verrichten zijn wij volledig afhankelijk van de jaarlijkse collectes en giften en donaties van particulieren en bedrijven. Dankzij heel veel vrijwilligers kunnen we alle inkomsten geheel aan de doelstellingen en activiteiten besteden.

Goed om te weten - Belasting aftrek
Ondanks dat de Stichting al vanaf 2001 een erkenning van de Belastingdienst had als 'Goed Doel' willen wij hierbij melding maken van het feit dat wij op 1 januari 2007 bij het van kracht worden van de nieuwe Nederlandse wetgeving over dit punt, ook de officiële status hebben ontvangen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). De status in voor instellingen noodzakelijk om donaties en verkregen sponsorgelden zonder aangifte en belastingheffing te mogen ontvangen. Ook voor donateurs en sponsoren is deze erkenning noodzakelijk om giften en donaties af te mogen trekken bij de belastingaangifte. Door deze erkenning kan een donatie aan de Stichting dus zonder problemen worden gebruikt bij de belastingaangifte.

Spreken de doelstellingen, activiteiten en de rechtstreekse hulp van de Stichting u aan?
Laat het ons dan weten en ondersteun ons op een van de hieronder genoemde manieren.
(Voor meer informatie over een van deze mogelijkheden, selecteer een van onderstaande keuzes)

 

De Roemeense kinderen hebben een droom, met uw hulp wordt die werkelijkheid!