Real time web analytics, Heat map tracking


De Stichting is voor zijn inkomsten helemaal afhankelijk van giften. De rol van donateurs is daarbij van heel groot belang. Zonder hen kunnen wij al onze inspanningen in Sovata en omstreken niet realiseren.

Er zijn gelukkig veel personen en instanties die de stichting een warm hart toedragen.
Vooral de giften op regelmatige basis zijn daarbij uitermate belangrijk. Daarmee heeft de Stichting beter inzicht in de inkomsten en daarmee de lokale organisatie beter aansturen. Door op deze link te klikken downloadt u een pdf document.
Dit document is een  aanmeldingsformulier en incasso machtiging. Na het printen en volledig invullen verzoeken wij u dit aan ons retourneren.

Er zijn meerdere mogelijkheden de Stichting financieel te steunen. Hierover treft u meer informatie aan op de volgende pagina.

Indien u Adobe Reader nog niet heeft dan is hier de link waarmee u het programma kunt downloaden:

adobe reader