Real time web analytics, Heat map tracking


Sinds 1993 is de Stichting heel actief betrokken bij het wel en wee van een aantal scholen. De lagere school, met de welluidende naam School nr. 2, in Sovata was ’s winters nauwelijks te gebruiken. In elk klaslokaal was een houtkachel die voor de noodzakelijke warmte moest zorgen. Aangezien de winters in Sovata erg koud kunnen zijn, vielen er daarom veel lesdagen uit. Door de inzet van de Stichting werd in 1995 een nieuwe verwarming geïnstalleerd. 

In de afgelopen jaren zijn er nog veel meer acties geweest om de kwaliteit van de schoolvoorziening van de diverse scholen te verbeteren. Een nieuw gymnastiek-lokaal met de nodige inrichting, computerlokalen en ‘nieuw’ meubilair. Ook de overige scholen in de naaste omgeving van Sovata zijn in de afgelopen jaren voorzien van meubilair en computers. Per slot van rekening zijn dit allemaal investeringen in de toekomst van veel kinderen.