Real time web analytics, Heat map tracking

transport 26
Jaarlijks organiseert de Stichting Roemeense Kinderhulp voor de kerstperiode een hulpgoederen transport naar Sovata. Nederlandse families stellen pakketten samen voor een of meerdere Roemeense gezinnen.

De doelstelling is om een Roemeense gezin te helpen in de moeilijke wintermaanden. Door deze directe vorm van hulp en het contact tussen de families ontstaan er, soms jarenlange, vriendschappen.
Het aantal pakketten dat op deze wijze bij Roemeense gezinnen is afgeleverd is in de loop van de jaren gegroeid van 70 in 1992 tot 1200 pakketten in 2023.

Sinds 2005 kunnen de gezinnen ook ondersteund worden met voedselbonnen die bij de lokale supermarkten kunnen worden verzilverd. 
Als aanvulling op de karige pensioenen is dit, vooral voor de ouderen, een heel welkome aanvulling. Bijkomend voordeel: Op deze wijze wordt de lokale economie in Sovata jaarlijks met ca. Euro 45.000 ondersteund!
Naast het economische aspect telt bij deze actie vooral ook de symbolische en emotionele waarde. Dat ook buiten Roemenië andere mensen om de Roemenen geven; dat geeft hun weer moed en de kracht de koude, lange wintermaanden door te komen.

Hoe het werkt:
In het najaar (oktober/november) gaan we naar Roemenië om daar hulpgoederen af te leveren. Wij gaan dan naar het stadje Sovata en enkele omliggende dorpen in Transsylvanië.
Hiervoor zoeken we Nederlandse gezinnen die een of meerdere dozen met hulpgoederen willen versturen aan ’n Roemeens gezin. U kunt bij ons een of meerdere lege dozen (max. 4 per Roemeens gezin) bestellen. Die kunnen naar eigen inzicht worden gevuld. Door de jaren heen hebben wij een aardig idee waar de mensen veel plezier van kunnen hebben. U krijgt u van ons een uitgebreide suggestielijst. Op basis van uw eigen wensen m.b.t. de samenstelling van de familie, zoeken we een passend gezin.
De bedoeling is dat u in contact kom met een vast gezin, zodat u in daarop volgende jaren de inhoud van de doos meer kan aanpassen aan wat de familie nodig heeft.

Mocht u geïnteresseerd zijn in deze actie, meld u aan bij een van de bestuursleden.
Wij zenden u dan een nieuwsblad vol informatie over onze stichting en u krijgt daarmee een beter beeld over de vele activiteiten die we in Nederland en in Sovata uitvoeren.
Doet u mee met de hulpgoederen actie? Meld u aan per e-mail.
We nemen uw gegevens dan op in ons bestand en u krijgt na de zomer automatisch bericht om uw deelname te bekrachtigen.
 
Hoe werkt het in de praktijk? Link zie hieronder