Real time web analytics, Heat map tracking

huisvlijt 2Naar elkaar omzien en elkaar helpen in de vorm van vrijwilliger of sponsor is in Roemenië, anders dan in Nederland, minder voorkomend. Gelukkig wordt er wel steeds meer gekeken hoe mensen elkaar en hun omgeving kunnen helpen en zo is Tinkerbell in Sovata steeds meer bekend aan het worden.

Dit is zeker ook te danken aan de inzet van Andrea. Zij loopt bedrijven af om donaties en ondersteuning te vragen, veelal in de vorm van producten die we krijgen.
Denk bijvoorbeeld aan supermarkten die wasmiddelen en levensmiddelen geven die tegen de geldigheidsdatum aanzitten of kaas van de lokale productiefabriek en onlangs weer een grote hoeveelheid graan; 4.500 kg welteverstaan. Dit graan leveren wij aan de lokale molenaar, die er vervolgens voor ons meel van maakt.
Dit meel wordt dan weer aan de bakkerij gegeven, die ons daarvoor het gehele jaar gratis brood levert. Hier zijn wij natuurlijk geweldig blij mee, zeker nu de prijzen net als in Nederland flink gestegen zijn.huisvlijt 3

Maar niet alleen houden we de hand op, er wordt in Tinkerbell zelf ook hard gewerkt. Het gras maaien voor hooi voor de geiten in de winter, het maken van jam en siroop van diverse zelf geplukte (bos)vruchten en het inmaken van andere groenten zoals aubergines. Op deze manier komen de families goed de winter door zonder steeds producten in de supermarkt te hoeven kopen.

<>huisvlijt 1En dan hebben we tegenwoordig ook de kringloopmarkt! Het gehele dorp weet al dat wanneer de vrachtwagens zijn geweest, er weer een markt bij Tinkerbell zal komen. Voor kleine prijsjes kunnen de inwoners kleding, schoenen, speelgoed, gereedschap en nog veel meer praktische zaken kopen. De mensen verheugen zich erop en zijn ontzettend blij dat er voor hen een mogelijkheid wordt geboden om zo aan spulletjes te komen. De kinderen uit Tinkerbell vinden het geweldig leuk om te mogen helpen met alles uit te stallen en de oudere kinderen vinden het leuk om ook te mogen verkopen. Alles wat in Nederland door families naar onze inzamelingen is gebracht, vindt hier een bestemming. Op deze wijze is er in het afgelopen jaar ruim 14.000 euro opgehaald. De inkomsten van de kringloopmarkt beginnen op deze manier een echt mooie aanvulling te worden op het inkomen van Tinkerbell.
huisvlijt 4
De kringloopmarkt of zoals wij deze in Sovata noemen “Tinkerbell market” heeft dit jaar maar liefst zeven keer plaatsgevonden in de maanden juni tot en met oktober én daarbij zijn zelfs de dozen verkocht waarin de spullen werden uitgestald!