Real time web analytics, Heat map tracking


Vaak vragen mensen ons om eens wat meer te vertellen over Sovata en zijn historie. Steeds moesten wij dit antwoord schuldig blijven, gewoonweg omdat deze gegevens veelal niet toegankelijk geregistreerd staan. Zo kunnen wij ons nog levendig herinneren dat bij het eerste transport een overzicht van alle straatnamen noodzakelijk was en dat daarvoor alle mensen op het gemeentehuis bijeen werden gebracht om zo een lijstje op te stellen. Maar 12 jaar vrijheid brengt ook daar verandering in. Overal is nu in Sovata een mooie stratenkaart verkrijgbaar, zodat we de weg niet meer hoeven te vragen. Overigens, als bewoners uit Sovata óns al de weg gaan vragen, zou je mogen concluderen dat na al die jaren we soms de straten beter weten te vinden dan menige inwoners van Sovata.

Sovata ligt op een hoogte van 440-530 meter boven de zeespiegel in het midden van de ‘Gorgeny’-bergen in de provincie Transsylvani[0]ë. In 1952 heeft Sovata stadsrechten gekregen en is tot op de dag van vandaag de enige echte stad in de ‘Saltland’ streek. Administratief gezien behoren ook de buurtschappen Sarateni, Iliesi, Sacadat en Capeti tot de stad Sovata.
Sovata is in binnen- en buitenland bekend geworden door zijn gezondheids- en ontspanningsmogelijkheden. Het is een van de meest bekende kuuroorden met natuurlijke zoutwaterbronnen van Roemenië. Vooral de heliothermische zoutmeren en de hieruit gewonnen modder, zijn in heel Roemenië bekend geworden vanwege de heilzame werking bij allerlei gewichtsklachten, huidaandoeningen, kinderloosheid, etc., etc.

Bijzonder detail is dat het grote zoutmeer van Sovata warm water bevat. De warmte wordt echter niet door onderaardse stromingen veroorzaakt, maar door inwerking van zonlicht. Het meer beschikt namelijk over een speciale isolerende laag die op het water drijft, waardoor wel zonnewarmte wordt opgenomen, maar niet meer wordt afgegeven. Gedurende de winter- en voorjaarsmaanden wordt het water tot wel 35 - 50ºC verwarmd. Doordat het in de zomermaanden gebruikt wordt als zwembad en de bovenste waterlaag hierdoor sterk wordt verstoord, kan de warmte ontsnappen en koelt het water weer af naar ongeveer 25 - 30ºC. Naast het grote meer, ‘Lakul Usul’ (Berenmeer) genaamd, zijn er nog 4 andere, kleinere meren: Mogyoros (Hazelnoot meer), Zold (Groene meer), Voros (Rode meer) en Fekete (Zwarte meer). Het Berenmeer is met zijn afmetingen van 288m lang, 132-210 m breed en 18,9 meter diepte veruit de grootste. Ook heeft dit meer het hoogste zoutgehalte; namelijk 256 gram per literwater!

In de boeken komt Sovata het eerst voor rond 1578. Tussen 1580 en 1711 had Sovata rond de 200 inwoners en groeide in 1750 uit door de ontwikkeling van de bosbouw naar ruim 1.000 inwoners. De katholieke kerk is gebouwd in 1640, de eerste school stamt uit 1711 en pas in 1939 werd een tweede (calvinistische) kerk gebouwd. Mede door de ontwikkeling van de zoutmeren voor heilzame en toeristische redenen, groeide Sovata uit tot een dorp met 2.000 inwoners in 1900 en bereikt in 1910 de grens van 3.000 inwoners. Pas in 1952 werden de stadsrechten aan Sovata toegekend.

Naar aanleiding van de laatste officiële inwonerstelling in 2010 is de verdeling als volgt:

 

  Sovata Buurtschappen Totaal
Bewoners¹ 10.234 3.177 13.411
Straten² 58 19 77

ad 1: Het werkelijke aantal inwoners is de situatie in 2010. Voor de buurtschappen zijn het oudere gegevens.
ad 2: Het aantal is afkomstig uit de officieel geregistreerde straatnamenlijst; hierbij zijn vele kleine straatjes en landweggetjes niet meegerekend.

 

Enkele kengetallen van Sovata Aantal
Zoutwatermeertjes  5
Campings 2 2
Hotels  8
Pensions 50
Politiemensen  36
Brandweermannen  5
Ambtenaren  129
Gemeentehuismedewerkers  29
Gemeenteraad (totaal)  19
waarvan : Hongaars Liberaal Democratische Partij 6
Hongaars Democratische Unie 13

Gegevens uit 2003

panorama

 

Voor meer plaatjes van Sovata, klik hier . .