Real time web analytics, Heat map tracking

 

Wat begon als een sport- en spelweek voor kinderen in Chibed, groeide uit tot “de werkgroep Waddinxveen” van onze Stichting. Engbert en Agaath Borg en Koos en Henny Carlie vormen samen met vrijwiligers uit die regio de vaste kern van een bevlogen groep vrijwilligers, die voor veel mensen in Chibed, Roua en Eremitu hét verschil maken.logo SRKH Waddinkxveen

We gaan even terug. In 2009 zijn een aantal enthousiaste vrijwilligers uit Waddinxveen tijdens de zomervakantie in Sovata geweest om daar een sport- en spelweek voor kinderen te organiseren. Deze activiteiten zijn in eerste instantie als vakantieweek bij Tinkerbell begonnen, maar kreeg vanaf 2011 al snel een vervolg in Chibed, omdat in dit dorpje grote behoefte was aan afwisseling tijdens de lange zomervakantie en het aantal deelnemende kinderen steeds groter werd. Vanaf dat moment hebben de initiatiefnemers Agaath en Engbert Borg ook jongeren uit Waddinxveen enthousiast gekregen om hen daar te komen helpen bij deze activiteiten.

Naast deze vakantie-activiteiten werden door deze groep vrijwilligers op kleine schaal ook projecten gerealiseerd in de gemeenschap van Chibed, zoals het slaan van waterputten, uitdelen van voedselpakketten en opknappen van speeltoestellen. Om al deze activiteiten en projecten te kunnen bekostigen meldden zich bedrijven in Waddinxveen en omstreken om die activiteiten en projecten te gaan ondersteunen. Hierdoor liep de werkgroep aan tegen het feit dat zij geen stichting of rechtspersoon is waarmee een sponsor een ondersteuningsovereenkomst kan afsluiten. Al vanaf het begin was er sprake van een nauwe samenwerking met de Stichting Roemeense Kinderhulp. Een vaste samenwerking met de Stichting Roemeense Kinderhulp lag dan ook zeer voor de hand en resulteerde op 1 januari 2015 in een samenwerkingsovereenkomst tussen de werkgroep en de Stichting. 

Om de verbondenheid en de samenwerking uitdrukking te geven, is de werkgroep onder de naam “Stichting Roemeense Kinderhulp - Regio Waddinxveen” (in het kort werkgroep Waddinxveen) haar activiteiten gaan uitvoeren. Inmiddels wordt de vaste kern van de werkgroep gevormd door Engbert en Agaath Borg samen met hun vrienden Koos en Henny Carlie. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de werkgroep en onderhouden de contacten met de Stichting. Hun werkgebied in Roemenië is uitgebreid met de plaatsen Roua en Eremitu, waar zij samen met jongeren uit de regio Waddinxveen ontzettend mooie projecten uitvoeren. Wat, dat kunt u lezen in hun uitgebreide jaarverslag.