Real time web analytics, Heat map tracking

 

Voor de goede gang van zaken in Sovata heeft de Stichting Roemeense Kinderhulp een zusterorganisatie Pro Sovata opgericht. Zij heeft een dagelijks bestuur, dat verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van de projecten in Sovata. Zij houdt niet alleen toezicht op het familiekindertehuis, maar is ook nauw betrokken bij de activiteiten van de lokale stichting. 

De Stichting heeft een aantal medewerkers in dienst. Naast de medewerkers in het familiekindertehuis (ouders) is er iemand voor de financiële administratie, een sociaal werker voor de contacten met de kinderbescherming, een kinderpsycholoog voor de begeleiding van de kinderen een docente voor de huiswerkbegeleiding, en 2 medewerkers voor het toeristenbureau. In Sovata worden allerlei activiteiten ontwikkeld die of direct een geldelijk bijdrage leveren voor de onkosten ter plaatse, of in het verlengde liggen van de doelstelling van de Stichting: zorgen voor een verbetering van de levensomstandigheden van kansarme kinderen in Sovata. 

Rond het kindertehuis zijn er momenteel kassen, een miniboerderij en een speeltuin. De opbrengsten van het land zijn voornamelijk voor eigen gebruik. Veel van de verbouwde groente gaat in de diepvries voor de wintermaanden. Dat is ook het geval met de kippen en konijnen. 
De speeltuin op het terrein is niet alleen voor de kinderen van het kindertehuis, ook de kinderen uit Sovata mogen er komen spelen. 

De Stichting heeft ook een aantal activiteiten opgestart die ten goede komen aan meer kinderen in Sovata: Zo is er Engelse les, een Baby-mummy club (voor aanstaande- en jonge moeders) en een Funclub (met activiteiten voor de jeugd van 6 - 10 jr.) 
En ook hier is er rond Pasen een Fancyfair waar schoolkinderen met hun moeders eigen gemaakte spullen verkopen.
De stichting ondersteunt activiteiten die door scholen en kinderdagverblijven worden georganiseerd. Een culturele dansgroep, knutselgroepen en een zomervakantie kamp zijn jaarlijks terugkerende activiteiten. Tevens helpt zij bij de uitvoering van de financiële ondersteuning uit een studiefonds, gezinnen in zeer armoedige omstandigheden en kosten van medisch noodzakelijke ingrepen.

Binnen Pro Sovata werken de volgende medewerkers:

Manager personeel, gebouwen en projecten

Katalin Polotca Juridisch- en sociaal medewerker 
Hajni Kiss Manager Salt Lake Travel

Reka Lukacs Marton

Psycholoog Tinkerbell
Melinda Nagy Administratie en boekhouding
Katalin Kiraly

Kindervakantie en buitenschoolse activiteiten Pro Sovata

Eva Gereb Lerares Tinkerbell
Timea Kinda, Levi Kiraly, Monika Bokor, Ildiko Szasz Begeleiders Tinkerbell
Denes en Renate Molnar Ouders Tinkerbell
Irmus Vajda Manager Kiosk Bus-Stop en medewerkster Salt Lake Travel
Andrea Szente Manager personeel, gebouwen en projecten