Real time web analytics, Heat map tracking

Voor de derde achtereenvolgende keer! Een schoolreisje met betekenis

Cals 2017 16

Op het Cals College in Nieuwegein gaat het niet alleen over het halen van goede cijfers. De school streeft ernaar om de studenten op te leiden tot ‘kritische, evenwichtige mensen met een eigen kijk op de wereld om hen heen en op het eigen leven’. Bij die gedachte horen ook werk-leerreisjes met betekenis. Een bezoek aan de projecten van de Stichting Roemeense Kinderhulp in Sovata past daar natuurlijk prima bij.

In april 2018 is het weer zover. Deze reis wordt voor het derde achtereenvolgend jaar georganiseerd. 
Van zaterdag 7 t/m zaterdag 14 april reizen er weer 24 leerlingen, 2 docenten en 2 begeleiders van de Stichting naar Sovata. De 14 meisjes en 10 jongens uit havo/vwo 4 Cals Nieuwegein verblijven bij 12 gastgezinnen in Sovata. Ook de docenten verblijven bij een gastgezin.
Zij gaan kennis maken met 28 leerlingen van het Lyceum. De reis staat in het teken van “kennismaken met een nieuw land voor ontmoeting, hulp en actie”. Er vinden weer verschillende activiteiten plaats.
De leerlingen maken iedere dag zelf een verslag, dat op onze Facebook pagina te lezen is. Wij wensen hen een goede reis toe met veel nieuwe ervaringen! 

Wij wensen ze een gezellige en leerzame reis toe!