Real time web analytics, Heat map tracking

Als niet gesubsidieerde organisatie zijn wij bijzonder afhankelijk van  collectes, giften en sponsoring. Zonder de ondersteuning van veel bedrijven en particulieren, zouden wij onze doelstellingen nooit kunnen realiseren. Gelukkig hebben wij een groeiende lijst met mensen, bedrijven en instellingen die de Roemeense bevolking een warm hart toedragen en via onze Stichting hier uiting aan geven.

Mede namens de inwoners en speciaal de kinderen van Sovata, onze dank aan alle vrijwilligers, donateurs, certificaathouders, spaarpotspaarders, gastgezinnen, pakketgezinnen en sponsors voor alle ondersteuning.

 

difrax 3 allesvan-600 vastgoed
bebu

karelse klien

logo-spelverhuur

logokt
tandem basaltnaam logo zuccotto
mb finance
Citybed- logo 27jaar schilte low logo kokx
wilde ganzen klein  logo stichting bladt charity2 ncdo logo
logo plaswijck kfhein fonds 3 Roozeboom
kiks logo

tuls 007

prev42
Henk Wieman
de gier bv

logo-obm-studio
 


schep

  logo wgb

 terberg group

 

 

 

Grafimedia

 

 

 

 

klantkant logo 864 90 142 dpi 

Phoenix logo kleinB LC 
logo de bruijn
thisway logo Beerepoot