Real time web analytics, Heat map trackingDe Stichting Roemeense Kinderhulp is een niet-gesubsidieerde organisatie. Om ons werk te kunnen verrichten zijn wij afhankelijk van donaties, de jaarlijkse collecte en inkomsten uit andere door ons georganiseerde activiteiten. Als u de kinderen van Sovata ook een warm hart toedraagt, dan is een van de onderstaande mogelijkheden wellicht een idee voor u?

ANBI
De Stichting Roemeense Kinderhulp heeft al vanaf 2001 een erkenning van de Belastingdienst als goed doel en sinds 1 januari 2007 de nieuwe wetgeving van kracht is geworden heeft de Stichting ook de officiële status ontvangen van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Door deze erkenning kunt u giften en donaties aftrekken bij de belastingaangifte.

Fiscale donatie
Een voor u fiscaal erg aantrekkelijke manier van schenken is een periodieke schenking. Bij een dergelijke schenking, ook wel lijfrente genoemd, hoort een akte waarin vast komt te liggen dat u gedurende een periode van minimaal vijf jaar jaarlijks een bedrag zult schenken. Hierbij krijgt u – afhankelijk van het voor u geldende inkomstenbelasting tarief - tot 52% terug van de belasting. Vooral als u een vaste donateur van de Stichting bent, is dit een hele aantrekkelijke manier om met dezelfde donatie meer waarde te creëren!

Onderhandse acte - geen notariële akte meer noodzakelijk
Voor een belastingaftrekbare periodieke donatie aan een goed doel is vanaf 1 januari 2014 geen notariële akte meer nodig. De staatssecretaris van Financiën heeft besloten om periodieke giften die via een onderlinge schenkingsovereenkomst worden vastgelegd ook volledig fiscaal aftrekbaar te maken.  

Goedkoop en snel
 Het grote voordeel van een onderhandse schenkingsovereenkomst is dat de overeenkomst niet meer vastgelegd hoeft te worden in een notariële akte. Dit scheelt dus de notariskosten, het is snel en eenvoudig via een formulier op te stellen.

Eenvoudig
Een eenvoudig model-schenkingsovereenkomst periodieke giften (naar voorbeeld van het model op www.belastingdienst.nl) is te vinden op onze website. U kunt het formulier gebruiken als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld of in natura (bv speelgoed of voedselpakket) wilt geven aan een goed doel. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor ons. De door u ingevulde formulieren wordt door ons op onderdelen aangevuld, onder meer met een transactienummer.
Daarna sturen wij u de door ons getekende overeenkomst retour die u bewaart in uw administratie. Een afschrift hiervan bewaren wij in onze administratie. Beide exemplaren moeten op verzoek van de Belastingdienst kunnen worden overgelegd.
De schenking moet gedurende de looptijd verantwoord worden in de aangifte inkomensheffing onder vermelding van het RSIN-nummer van de Stichting Roemeense Kinderhulp. Dit nummer zal in de acte worden vermeld.

Wilt u ons regelmatig steunen of doet u dit al, gebruik dan eenvoudig nu de schenkingsovereenkomst. De schenking kunt u fiscaal aftrekken, u hoeft geen notariële akte meer af te sluiten en de Stichting kan rekenen op mooie giften.

Voor de spelregels die bij deze overeenkomst horen, zie de volgende links: Spelregels, en voor de  Modelovereenkomst periodieke gift in Geld of de  Modelovereenkomst periodieke gift in Natura. De bijbehorende  Machtiging is ook te downloaden.

Lijfrente schenking bij notariële akte  
Naast de onderhandse acte is het uiteraard ook nog steeds mogelijk om via de notaris een lijfrente acte op te laten stellen. Om het voor u gemakkelijk te maken, hebben wij contact gelegd met notariskantoor Blokhuis uit IJsselstein. Wij hebben notaris A.J. Blokhuis bereid gevonden een volmacht ten behoeve van de Stichting op te stellen. In deze volmacht wordt naast uw persoonlijke gegevens gevraagd welk bedrag geschonken wordt (minimaal € 150,- per jaar), met welke looptijd en wanneer deze ingaat.

Indien u de Stichting een schenking wilt doen in de vorm van een lijfrente, kunt u de volmacht opvragen bij één van de bestuursleden, rechtstreeks bij het notariskantoor Blokhuis of via onze website downloaden. Na invulling en ondertekening stuurt u de volmacht retour naar de notaris of ons secretariaat, waarna een conceptakte voor u wordt opgesteld. Na akkoordbevinding door u, zal de akte worden ondertekend.

 Testament
 Een testament is iets waar niemand graag over nadenkt, maar u kunt het ook anders zien: uw testament kan ook de sleutel zijn voor een betere toekomst van een aantal Roemeense kinderen. Deze bijzondere manier van schenken via uw nalatenschap kan door middel van een legaat of erfstelling. Een legaat is een specifiek omschreven bedrag of goed, bijvoorbeeld in de vorm van een postzegelverzameling, onroerend goed, effecten enz. Van een erfstelling is sprake als een bepaald deel van uw totale nalatenschap aan de Stichting wordt toegekend. De notaris maakt uw wensen voor een legaat of erfstelling rechtsgeldig. Ook kunt u in uw testament de erfgenamen verzoeken om na uw overlijden een bedrag aan de Stichting uit te keren. Een verzoek is echter, in tegenstelling tot een legaat of erfstelling, niet bindend. Bij al deze mogelijkheden kunt u uw schenking ook specifiek bestemmen voor een onderdeel van de Stichting, bijvoorbeeld het familiekindertehuis Tinkerbell.

Voor meer informatie over deze fiscaal aantrekkelijke donaties kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden (zie colofon) of met Blokhuis Notariskantoor in IJsselstein (tel. 030-6881212).

Ook kunt u voor een onafhankelijk advies vrijblijvend bellen met de Notaristelefoon, iedere werkdag van 9.00 tot 14.00 uur op telefoonnummer 0900-3469393 (80 ct. p/min.) of de website www.notaris.nl bezoeken.
 

 Iedereen kan de wereld iets goeds nalaten.

 

 
Een donatie uit onverwachte hoek!
Stichting Roemenië Hulp Mastenbroek-Seerenbroek, helpt het dorpje Sansmion dat niet al te ver weg ligt van Sovata. Het bestuur van deze stichting is onlangs op bezoek geweest in Tinkerbell en zij waren onder de indruk van de gehele organisatie en het verzette werk. Vanuit hun stichting hebben wij een welkome bijdrage mogen ontvangen van € 300,- voor de nieuwe bank van de familie Nagy!
 
De Touwladder, openbare basisschool IJsselstein
Het afgelopen schooljaar hebben de kinderen van De Touwladder weer flink gespaard. Het spaardoel was brood en melk voor de kinderen uit Tinkerbell. Wij mochten maar liefst € 862,33 wij van hen ontvangen!
De school ondersteunt onze stichting al ruim vijf jaar. Misschien herinnert u zich nog het nieuwe kippenhok mét kippen? Voor al hun bijdragen en steun in de afgelopen vijf jaar willen wij hen enorm bedanken! Dank je wel Touwladder!
 
Dank aan VMBO De Linie!
Na vorig jaar een geweldige bijdrage te hebben geleverd aan het huis van de familie Gabor, kregen wij dit jaar van De Linie een bijdrage voor Tinkerbell.
 
In het kader van de internationaliseringsweek van het Anna van Rijn College heeft docent Marcel Nijenhuis onze vrijwilliger Nienke van Toor gevraagd weer een presentatie te houden over de bezigheden van de stichting. Zij kreeg twee keer 85 pubers voor haar neus, en het was afwachten hoe zij zouden gaan reageren op haar verhaal. Het was een succes! Nienke had een mooie Powerpoint presentatie gemaakt over de stichting en Tinkerbell. Daarbij liet zij de kinderen zien hoe hun bijdrage van vorig jaar is besteed aan het huis van de familie Gabor, dat nu helemaal af is!
Vol aandacht luisterden de kinderen naar wat Nienke te vertellen had. Er werden kritische vragen gesteld en het was leuk om te zien hoe de kinderen meedachten. Zelfs toen de tijd al ruimschoots was overschreden bleven er vragen komen! De stichting heeft naar aanleiding van de actie van de Linie een geweldige bijdrage van maar liefst € 840,- mogen ontvangen ten behoeve van Tinkerbell! Alle leerlingen en leerkrachten dank jullie wel!
 
Goede doelen actie in het Open-hof te Goirle
Dit jaar werden wij als stichting heel blij verrast met het bericht dat de goeden doelen actie in het Open-hof meer dan € 2.000,- voor de stichting heeft opgebracht. Een ongelofelijk geweldig resultaat! Onze vrijwilligers Keesjan Steverink en Diane Dekker hebben wederom mogen meemaken hoe groot de inzet van iedereen is geweest voor deze sponsoractie.
Er was een kraam waar houten speelgoed is verkocht, er werden zelfgemaakte hapjes verkocht, spelletjes gedaan en natuurlijk het Rad van Fortuin waar winkeliers royale prijzen voor hadden geschonken.
Zoals wij Vader- en Moederdag kennen, heeft Roemenië een Kinderdag. Met de bijdrage van het Open-hof hebben wij voor de kinderen uit Tinkerbell een gezellige dag georganiseerd. Met de prachtige bijdrage hebben we natuurlijk nog veel meer kunnen doen. Er was nog genoeg over om voor een aantal maanden brood en melk voor de kinderen te kopen. Bovendien is er een bedrag opzij gelegd om nieuwe schoolmaterialen voor het volgend schooljaar te kunnen kopen!

  
De Stichting Roemeense Kinderhulp biedt nu de mogelijkheid direct on-line te doneren. Hiertoe is er een samenwerking met de Stichting Alle Goede Doelen, die een groot deel van de administratie voor haar rekening neemt.

Wilt u deze methode alleen gebruiken als u anoniem wilt doneren! 
Aangezien er aan deze methode kosten zijn verbonden verzoeken wij u bij normale betalingen deze direct over te maken op een van onze bankrekeningen.

Als u op het logo klikt wordt u verbonden met een pagina die een aantal betaalmogelijkheden voorstelt. U kan kiezen uit o.a. de volgende mogelijkheden:

 

  •     iDeal bij ABN AMRO, Rabobank, ING, Fortis, ASN, Triodos, SNS (Regio) Bank, Van Lanschot Bankiers, Knab en Bunq
  •     Creditkaart en Master Card, Visa en, American Express, en Diners Club
  •     PayPal
  •     Doorlopende machtiging ten laste van een door u te kiezen rekening

 

De afwikkeling gaat vervolgens geheel via de u bekende methode. U ontvangt direct na de donatie een bevestiging van de Stichting Roemeense Kinderhulp.

Wacht niet langer, doe het nu!

Wilt u meer informatie over de Stichting aanvragen, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 
Wij zijn nog steeds blij verrast dat zo velen van u zich bekommeren om mensen, ver bij ons vandaan, die het zoveel minder goed hebben dan wij. Naast de hulp aan uw pakkettenfamilie en het mogelijk maken van de kindervakanties, reageert u ook op individuele hulpvragen en krijgen we spontane donaties.
 
Actie “De Touwladder”
De Touwladder weet ons ieder jaar te verassen met een mooie donatie. Dit keer was hun spaardoel “slaapzakken voor de kinderen uit Tinkerbell”.
Zij hebben maar liefst € 687,57 opgehaald!
Deze actie is extra waardevol omdat het een actie van kinderen voor kinderen is.
Alle kinderen bedankt voor jullie geweldige inzet!
 
Communicantjes van de Bavokerk te Harmelen
Julian, luc, Wessel, Sara, Rick, Richard, Hannah, Raquel, Jurn, Mike, Sabien, Bas, Xander, Joris, Vin, en Sophie, wij danken jullie hartelijk voor jullie gift! Wij zorgen ervoor dat jullie € 138,60 een mooi doel krijgt.
 
Ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van dhr. Cees van Lent, is een bedrag ad € 60,00 overgemaakt speciaal t.b.v. Tinkerbell.
Een leuk idee waar wij uiteraard blij mee zijn!
 
Mevrouw Leenders-vd Hoogen uit Diepenveen heeft ivm haar 70ste verjaardag een donatie van € 400 aan Tinkerbell gedaan.
 
Afscheidsreceptie van Cees de Zwart.
De heer Cees de Zwart heeft als cadeausuggestie voor zijn afscheidsreceptie ter gelegenheid van zijn pensionering, een donatie tbv Tinkerbell gevraagd. Er is een tafel ingericht met foldermateriaal van de stichting en Tinkerbell en met succes!
Maar liefst € 1.313,00 hebben wij van Cees en Tineke de Zwart mogen ontvangen.
Een fantastisch initiatief en een geweldig bedrag!
 
Het Anna van Rijn college, locatie De Linie te Nieuwegein.
Elk jaar organiseert de school een internationaliseringsweek. Elke klas verdiept zich in een Europees land en koppelen hier een actie aan vast. Marcel Nijenhuis kwam op het idee om een doel te kiezen wat dicht bij de kinderen staat en heeft daarom onze stichting benaderd.
Wij hebben de school bezocht en mochten maar liefst 170 kinderen vertellen over de activiteiten van de stichting. Daarnaast hebben wij beeldmateriaal laten zien voor de beeldvorming van de kinderen.
De kinderen zijn na de samenkomst keihard aan de slag gegaan en hebben maar liefst € 650,00 opgehaald! Een deel van dit bedrag zal besteed worden ter ondersteuning van de familie Gabor, het overige bedrag komt ten goede van Tinkerbell.
Marcel, dank aan jou en de leerlingen! 


Wij kennen geen strijkstok!
Naast pakketten en het familiekindertehuis zorgt de Stichting Roemeense Kinderhulp ook voor een groot aantal ondersteuningsprogramma’s voor families.

Sinds het voorjaar van 1998 biedt de Stichting aan Nederlandse families de mogelijkheid maandelijks een gezin in Roemenië financieel te ondersteunen met een bedrag naar keuze. Na aanvankelijk een wat aarzelend begin is hiervoor de laatste jaren een steeds grotere belangstelling ontstaan. Het aantal gezinnen dat op deze wijze wordt geholpen is van drie gezinnen in 1998 uitgegroeid tot 57 Roemeense gezinnen die maandelijks voor een totaal bedrag van € 1.966,- aan financiële ondersteuning ontvangen. (2015)

Zo is voor deze mensen in Sovata het dagelijkse leven wellicht iets draaglijker geworden en wordt indirect een bescheiden bijdrage geleverd aan de groei van de economie in Sovata. Het succes van deze actie is ongetwijfeld te danken aan het feit dat het Nederlandse gezin zelf bepaalt aan wie het geld ten goede komt én dat het Roemeense gezin het volledige bedrag in handen krijgt.
De uitbetaling geschiedt door een lokale vertrouwenspersoon van de Stichting. Regelmatig wordt de boekhouding en de uitbetaling door het Stichtingsbestuur gecontroleerd, zodat wij u garanderen dat zowel de uitbetaling als de registratie ervan correct geschiedt.

Als u ook graag een familie in Sovata op een periodieke basis wilt ondersteunen, kunt u bij ons een incasso machtigingskaart aanvragen. Hierop kunt u dan aangeven welke familie u graag wilt ondersteunen en voor welk bedrag u een maandelijkse betaling wilt laten uitvoeren. Op de machtigingskaart dient u tevens een beschrijving van de ontvanger aan te geven; d.w.z. de volledige naam en het adres alsmede het paspoort- of identiteitskaartnummer. Hiermee kan dan in Roemenië de goede ontvanger worden vastgesteld.

Na ontvangst van de tweede periodieke betaling, zal de uitbetaling in Roemenië beginnen. Op vertoon van de door u opgegeven identiteitspapieren door de ontvanger, wordt de uitbetaling in Euro's uitgevoerd. Het periodiek afgeschreven bedrag zal automatisch vermeerderd worden met € 2,- voor de bank- en administratiekosten.

Wilt u meer weten over deze mogelijkheid? Neemt u dan even contact op met Piet Jonker (penningmeester Stichting Roemeense Kinderhulp) en u krijgt de informatie plus een aanmeldingsformulier vrijblijvend thuis gestuurd.
Indien gewenst vertelhij u graag over de telefoon welke mogelijkheden er zijn.
Zijn telefoonnummer is: 030 – 6889140
E-mailen mag ook: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Klik hier voor: downloaden van het aanmeldingsformulier of het aanvragen van het formulier via email.

Indien u Adobe Reader nog niet heeft, dan is hier de link waarmee u het programma kunt downloaden:                 

 

Projectlogo TB 2018 ZONDER TEKST (Mobile)

Geweldige opbrengst  benefietdiner!
Onder het motto Geef Tinkerbell nieuwwe vleugels vondt er op
21 april een benefietdiner plaats in het vergadercentrum IJsselstaete. Een spetterende avond met een geweldig resultaat mede door de aansluitende veiling.
Lees meer . . . . . 

 

3e Reis Cals leerlingenCalsreis 2018 01

Dit jaar ging er voor het 2e achtereenvolgende jaar een groep leerlingen van het Cals College te Nieuwegein naar Sovata. Een gezellige en  leerzame reis. En of het een succes was leedt u hier . . . .

Kinderen voor kinderen (maar dan anders)egelantier 1

We kwamen via via in contact met een kinderdagverblijf uit Alkmaar..
Daar hadden de kinderen wat uit eigen collectie afgestaan voor  kinderen uit
Sovata en Chibed, Een kort verslag.

Gastgezinnen gezocht!KV 3Vliet 16 019

Ieder jaar komen er 42 kinderen uit Sovata en omgeving voor een direweekse vakantie naar Nederland. Ze logeren per stel bij gastgezinnen.

Nu zijn we voor de komende zomerperiode nog op zoek naar gastgezinnen.
Lees voor meer info. En meld u aan!

Katalin Polotka 2Tinkerbell
Een familiekindertehuis runnen is geen eenvoudige taak. Katalin Polotca (Kata) doet daar een boekje over open. U zal daarna begrijpen wat er allemaal bij komt kijken!
Lees haar verhaal.

Nieuws Magazine 2017 nr 26
Cals 2017 01

Een nieuwe uitgave boordevol nieuws en informatie over de activiteiten van de Stichting in het afgelopen jaar.

Met deze link opent een nieuwe venster met het hele magazine.

 

Sponsor gezocht
gyongyverWij zoeken nog enkele sponsors voor een aantal projecten. Personen en instanties die heel goed wat extra hulp kunnen gebruiken. Bezoek de volgende pagina voor meer informatie.

OuderenprojectErszebet 1
Alhoewel de naam van de stichting spreekt over kinderen, besteed ze ook veel aaandacht aan de groep eenzame ouderen.  Deze vaak vergeten groep heeft veel steun nodig. Lees wat wij er aan doen en hoe u kunt helpen.

'Leuk voor later'KV Zucotto 16 Keesjan 009 
Al meer dan 1000 kinderen uit Sovata en omstreken hebben de afgelopen 25 jaar 3 weken vakantie bij Nederlandse gastouders doorgebracht. Voor al die kinderen een onvergetelijke ervaring waar zij jaren later met veel plezier op terugkijken. 
Klik hier voor foto's van hun belevenissen.