Real time web analytics, Heat map tracking

 

De Stichting Roemeense Kinderhulp hecht veel waarde aan het waarborgen van uw gegevens en privacy. We willen open en transparant zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens. We hebben daarom een beleid opgesteld, waarin wordt uiteengezet hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd.

Wie is verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens?
Het bestuur is verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens. In de dagelijkse praktijk betekent dit dat de voorzitter de directe verantwoording heeft. Voor bepaalde deeltaken is de uitvoering gedelegeerd aan vrijwilligers.

Welke persoonlijke gegevens registreren jullie van mij?

 • Voor- en achternaam, tussenvoegsel, incl. voorletters,
 • Telefoonnummer en/of mobiel nummer,
 • E-mailadres,
 • IP-adres in Google analytics en formulieren,
 • Overige persoonsgegevens die u actief zelf verstrekt, zoals informatie over de incasso- en betalingsmogelijkheden,
 • Gegevens die betrekking hebben over uw deelname aan activiteiten en acties.

Met welk doel registeren jullie deze persoonlijke gegevens?
Wij gebruiken uw gegevens om u op een correcte wijze op te nemen in onze administratie. Deze gegevens worden uitsluitend en alleen gebruikt binnen de Stichting Roemeense Kinderhulp om de activiteiten te kunnen organiseren, in contact met u te komen of bankopdrachten aan te maken.

Concreet betekent dit dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken voor: 

 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of berichten die u op de hoogte stellen van de activiteiten in onze Stichting,
 • Het leggen van contact door te bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze activiteiten te kunnen uitvoeren,
 • Het aanmaken van incasso opdrachten wanneer hiervoor expliciete opdracht is gegeven,
 • Het bieden van de mogelijkheid om (in de toekomst) een account aan te maken.

De persoonlijke gegevens zijn uitsluitend inzichtelijk voor geautoriseerde bestuursleden en vrijwilligers die een actie leiden of begeleiden en deze informatie nodig hebben om de activiteiten uit te kunnen voeren.
We zullen uw gegevens nooit doorsturen, verkopen of ruilen aan/met derden buiten de Stichting voor bijvoorbeeld marketingdoeleinden. Gegevens die worden doorgestuurd aan derden, worden alleen gebruikt om u te voorzien van onze diensten waarvoor wij als Stichting verantwoordelijk zijn of expliciet opdracht hebben gegeven.

Hoe kan ik mijn persoonlijke gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
U kunt altijd de toestemming intrekken voor het verwerken van uw gegevens door ons. Dit betekent automatisch dat wij uw gegevens uit onze systemen verwijderen. Als gevolg daarvan kunt u dan helaas niet meer deelnemen in activiteiten van de Stichting Roemeense Kinderhulp. Ook heeft u altijd de mogelijkheid tot inzage of aanpassing van uw persoonlijke gegevens. Dit kunt u ten alle tijden vragen aan het bestuur of de administratie van de Stichting Roemeense Kinderhulp via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hoe lang worden mijn persoonlijke gegevens bewaard?
De Stichting Roemeense Kinderhulp bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens die wij in onze beveiligde omgeving verwerken: Uw persoonsgegevens blijven bewaard tot het einde van het tweede kalenderjaar ná het jaar waarin u hebt aangegeven niet langer te willen deelnemen aan activiteiten van de Stichting Roemeense Kinderhulp. Voorbeeld: zegt u de deelname op per 7 juni 2018, dan verwijderen wij uw persoonlijke gegevens per 1-1-2021. Bij een deelname aan de acties waarbij de koppeling tussen gezinnen in Nederland en Roemenië de basis is (bijvoorbeeld kindervakantie, hulpgoederentransport, financiële ondersteuning) geldt deze bewaartermijn niet. Hierbij blijft de koppeling tussen de deelnemers en de Roemeense gezinnen bestaan om navragen hierover te kunnen beantwoorden. Alleen op expliciete wens van de deelnemers zullen deze gegevens worden verwijderd.

Hoe kan ik een klacht indienen over de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Het staat u vrij om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens, maar nog liever ontvangen we uw opmerkingen hierover via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., zodat wij zo snel als mogelijk samen kunnen werken aan een oplossing hiervan.

Updates van onze privacyverklaring:
Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. We maken alle materiële wijzigingen aan de privacyverklaring bekend, bijvoorbeeld met betrekking tot het doel van het gebruik van uw persoonsgegevens of uw rechten.

Waar slaan jullie mijn gegevens op?
De persoonsgegevens worden verwerkt met een specifiek computerprogramma gebaseerd op DBase. Een beveiligde kopie van deze gegevens wordt opgeslagen in de Cloud bij KPN in een voor de Stichting gereserveerde server. De computer(s) waarop de gegevens worden verwerkt en gemuteerd worden beveiligd met actuele Anti Virus- en Malware programma’s. Die programma’s worden automatisch ge-update. Na elke mutatie wordt er een back-up gemaakt van de gewijzigde bestanden. De computers zijn allemaal beveiligd tegen ongeautoriseerd gebruik. Verzending van bestanden met persoonsgegevens vindt slechts plaats tussen vrijwilligers onderling die hiervoor geautoriseerd zijn en worden steeds beveiligd verzonden.

Datalekken
Zodra er een datalek wordt gemeld bij het bestuur neemt deze direct contact op met het Meldloket Datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en neemt de hieruit voortvloeiende benodigde maatregelen.

IJsselstein, 19 mei 2018

 

 

Wat begon als een sport- en spelweek voor kinderen in Chibed, groeide uit tot “de werkgroep Waddinxveen” van onze Stichting. Engbert en Agaath Borg en Koos en Henny Carlie vormen samen met vrijwiligers uit die regio de vaste kern van een bevlogen groep vrijwilligers, die voor veel mensen in Chibed, Roua en Eremitu hét verschil maken.logo SRKH Waddinkxveen

We gaan even terug. In 2009 zijn een aantal enthousiaste vrijwilligers uit Waddinxveen tijdens de zomervakantie in Sovata geweest om daar een sport- en spelweek voor kinderen te organiseren. Deze activiteiten zijn in eerste instantie als vakantieweek bij Tinkerbell begonnen, maar kreeg vanaf 2011 al snel een vervolg in Chibed, omdat in dit dorpje grote behoefte was aan afwisseling tijdens de lange zomervakantie en het aantal deelnemende kinderen steeds groter werd. Vanaf dat moment hebben de initiatiefnemers Agaath en Engbert Borg ook jongeren uit Waddinxveen enthousiast gekregen om hen daar te komen helpen bij deze activiteiten.

Naast deze vakantie-activiteiten werden door deze groep vrijwilligers op kleine schaal ook projecten gerealiseerd in de gemeenschap van Chibed, zoals het slaan van waterputten, uitdelen van voedselpakketten en opknappen van speeltoestellen. Om al deze activiteiten en projecten te kunnen bekostigen meldden zich bedrijven in Waddinxveen en omstreken om die activiteiten en projecten te gaan ondersteunen. Hierdoor liep de werkgroep aan tegen het feit dat zij geen stichting of rechtspersoon is waarmee een sponsor een ondersteuningsovereenkomst kan afsluiten. Al vanaf het begin was er sprake van een nauwe samenwerking met de Stichting Roemeense Kinderhulp. Een vaste samenwerking met de Stichting Roemeense Kinderhulp lag dan ook zeer voor de hand en resulteerde op 1 januari 2015 in een samenwerkingsovereenkomst tussen de werkgroep en de Stichting. 

Om de verbondenheid en de samenwerking uitdrukking te geven, is de werkgroep onder de naam “Stichting Roemeense Kinderhulp - Regio Waddinxveen” (in het kort werkgroep Waddinxveen) haar activiteiten gaan uitvoeren. Inmiddels wordt de vaste kern van de werkgroep gevormd door Engbert en Agaath Borg samen met hun vrienden Koos en Henny Carlie. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de werkgroep en onderhouden de contacten met de Stichting. Hun werkgebied in Roemenië is uitgebreid met de plaatsen Roua en Eremitu, waar zij samen met jongeren uit de regio Waddinxveen ontzettend mooie projecten uitvoeren. Wat, dat kunt u lezen in hun uitgebreide jaarverslag.


The SRKH, a Dutch organisation located in IJsselstein, has taken the fate of the Rumanian people to heart just after the fall of Ceaucescu in 1990. By means of various activities the organization tries to support the people and the children of Sovata in particular.
This is done through various projects such as:

 • A family children’s home:
  the care for 18 underprivileged children living in our family children’s home
 • A three-week summer holiday for underprivileged children:
 • More than 1000 children stayed with Dutch families in the past 25 years;
 • Transportations of aid supplies at Christmastime
  started with 70 packages in 1992 to  approx 1700 packages in 2016 and food coupons at the value of more than € 40.000.- annually
 • Support of local initiatives and projects:


A selection from our projects:

 • Purchase and maintenance of an ambulance
 • Maintenance/reconstruction of schools and children’s day care centres
 • Construction of a central heating system in a primary school
 • Construction of a gym, shower and changing room in a primary school
 • Reconstruction of a medical treatment and community centre
 • Holiday camps for poor children
 • A children's day care centre with a full day program
 • Support of elderly people

We are sorry to inform you that our site is not available in English. To give you an idea about our activities in Sovata we invite you to read a summary of our involvement which you will find behind ths link
Look at the pictures we made during the last view years.

Do you like to support our activities please contact usDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Naar aanleiding van onze jubileumreis in mei 2015, hebben veel families geconstateerd dat Roemenië een ontzettend mooi land is dat veel te bieden heeft aan cultuur en natuur. Graag attenderen wij u op een zeer speciale mogelijkheid om meer van Roemenië en in het bijzonder van Transsylvanië te gaan zien.

Ons eigen reisbureau Salt Lake Travel in Sovata heeft twee geheel verzorgde reizen samengesteld, die de prachtige natuur en veel historische plekken in Roemenië combineert met een verblijf in Sovata.
Een reis in het voorjaar naar het noordelijke deel van Transsylvanie en in het najaar naar het zuidelijke deel van Transsylvanie. Beide reizen brengen u naar historische plekken en u kunt ook genieten van de prachtige natuur van dit mooie land.

We bieden deze geheel verzorgde reizen aan met de mogelijkheid van een flexibele reisduur (korter of langer).
U kunt dus zelf bepalen of en hoe lang u in Sovata uw verblijf wilt verlengen om eventueel een bezoek te brengen aan uw pakketgezin of vakantiekinderen.
Meer informatie treft u aan in de folders die u kunt benaderen via onderstaande links:

Voorjaar 2017: Rondreis Transsylvanie noordelijke deel van 6 t/m 13 mei en
Najaar 2017:  Rondreis Transsylvanie zuidelijke deel van 29 september t/m 6 oktober.

Neem gerust contact met ons op om mogelijkheden te bespreken.

Wilma Verhoef
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel.: ‪06-28374381‬

Edwin Mentink
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel: ‪030-6886128‬


 

 

 

Middels deze pagina kunt u adres wijzigingen en mailadreswijzigingen doorgeven aan de Stichting.


Als u een adreswijziging wilt doorgeven, klik dan hier

Als u een e-mail adres wilt wijzigen, klik dan hier

Hulpgoederentransport 2018

pakket 16 09Het zit er weer op! Dat betekent dat er meer dan 1000 gezinnen verblijd werden met 1 of meerdere paketten en/of voedselbonnen. Alle vrijwilligers zijn weer veilig thuis en hebben genoten van de blije gezichten.  Voor degenen die even terug willen kijken naar enkele momenten van die reis kunnen naar de Facebookpagina van de Stichting.

 

Kerstmarkt OBS de TandemOBS Tandem 1812 -3

Naast gezelligheid en leuke kraampjes, was er ook een mooie bijdrage voor de Stichting dankzij de inzet van alle leerlingen van 'de Tandem'. BEDANKT!

Lees meer . . . 

3e Reis Cals leerlingenCalsreis 2018 01

Dit jaar ging er voor het 2e achtereenvolgende jaar een groep leerlingen van het Cals College te Nieuwegein naar Sovata. Een gezellige en  leerzame reis. En of het een succes was leedt u hier . . . .

Kinderen voor kinderen (maar dan anders)egelantier 1

We kwamen via via in contact met een kinderdagverblijf uit Alkmaar..
Daar hadden de kinderen wat uit eigen collectie afgestaan voor  kinderen uit
Sovata en Chibed, Een kort verslag.

Gastgezinnen gezocht!KV 3Vliet 16 019

Ieder jaar komen er 42 kinderen uit Sovata en omgeving voor een direweekse vakantie naar Nederland. Ze logeren per stel bij gastgezinnen.

Nu zijn we voor de komende zomerperiode nog op zoek naar gastgezinnen.
Lees voor meer info. En meld u aan!

Katalin Polotka 2Tinkerbell
Een familiekindertehuis runnen is geen eenvoudige taak. Katalin Polotca (Kata) doet daar een boekje over open. U zal daarna begrijpen wat er allemaal bij komt kijken!
Lees haar verhaal.

Nieuws Magazine 2018 nr 27
Cals 2017 01

Een nieuwe uitgave boordevol nieuws en informatie over de activiteiten van de Stichting in het afgelopen jaar.

Met deze link opent een nieuwe venster met het hele magazine.

 

Sponsor gezocht
gyongyverWij zoeken nog enkele sponsors voor een aantal projecten. Personen en instanties die heel goed wat extra hulp kunnen gebruiken. Bezoek de volgende pagina voor meer informatie.

OuderenprojectErszebet 1
Alhoewel de naam van de stichting spreekt over kinderen, besteed ze ook veel aaandacht aan de groep eenzame ouderen.  Deze vaak vergeten groep heeft veel steun nodig. Lees wat wij er aan doen en hoe u kunt helpen.

'Leuk voor later'KV Zucotto 16 Keesjan 009 
Al meer dan 1000 kinderen uit Sovata en omstreken hebben de afgelopen 25 jaar 3 weken vakantie bij Nederlandse gastouders doorgebracht. Voor al die kinderen een onvergetelijke ervaring waar zij jaren later met veel plezier op terugkijken. 
Klik hier voor foto's van hun belevenissen.