Real time web analytics, Heat map tracking

 

In 2009 zijn een aantal enthousiaste vrijwilligers uit Waddinxveen tijdens de zomervakantie in Sovata geweest om daar een sport- en spelweek voor kinderen te organiseren. Deze activiteiten zijn in eerste instantie als vakantieweek bij Tinkerbell begonnen, maar kreeg vanaf 2011 al snel een vervolg in Chibed omdat in dit dorpje grote behoefte was aan afwisseling tijdens de lange zomervakantie en het aantal deelnemende kinderen steeds groter werd. Vanaf dat moment hebben de initiatiefnemers Agaath en Engbert Borg ook jongeren uit Waddinxveen enthousiast gekregen om hun daar te komen helpen bij deze activiteiten.

Naast deze vakantieactiviteiten worden door deze groep vrijwilligers op kleine schaal ook projecten gerealiseerd in de gemeenschap van Chibed, zoals het slaan van waterputten, uitdelen van voedselpakketten en opknappen van speeltoestellen. Om al deze activiteiten en projecten te kunnen bekostigen meldden zich bedrijven in Waddinxveen en omstreken om die activiteiten en projecten te gaan ondersteunen. Hierdoor liep de werkgroep aan tegen het feit dat zij geen stichting of rechtspersoon is waarmee een sponsor een ondersteuningsovereenkomst kan afsluiten. Al vanaf het begin was er al sprake van een nauwe samenwerking met de Stichting Roemeense Kinderhulp. Een vaste samenwerking met de Stichting Roemeense Kinderhulp lag dan ook zeer voor de hand en resulteerde op 1 januari 2015 in een samenwerkingsovereenkomst tussen de werkgroep en de Stichting. Al snel na het aangaan van de samenwerking is gebleken dat door het bundelen van de krachten nieuwe (financiële) mogelijkheden zijn gaan ontstaan.

Om de verbondenheid en de samenwerking uitdrukking te geven, is de werkgroep onder de naam “Stichting Roemeense Kinderhulp - Regio Waddinxveen” haar activiteiten gaan uitvoeren en zal de regio Waddinxveen ook binnen de nieuwsbrieven en het jaarverslag een verantwoording afleggen over haar activiteiten en de besteding van de financiële middelen.

Onder de regie van Regio Waddinxveen worden er in Chibed ( een dorpje 12 km buiten Sovata) een 4-tal projecten uitgevoerd. Meer details vindt u in het menu onder Projecten / Projecten Waddinxveen.